Deltagande partiers logotyper runt tre smileys som indikerar "håller med", "tveksam/vet ej" och "håller inte med"

Vår partienkät baseras på våra 100 krav för en starkare konsumentpolitik. Glädjande nog visade sig alla partier vara betydligt mer positiva än negativa till våra krav. Allra mest positiva var Feministiskt initiativ som stöder 98 procent av våra krav, följt av Vänsterpartiet med 87 procent och Socialdemokraterna med 83.

Mest positiva bland Allianspartierna var Folkpartiet med 81 procent, tätt före Miljöpartiet med 78 procent. Längst ned på listan hittar vi Centerpartiet, som stöder drygt hälften av kraven.

Ja- och nejtoppen

Ja-toppen: F! 98, V 87, S 83, FP 81, MP 78, KD 66, SD 56, M 56, C 53. Nej-toppen: KD 19, M 14, C 11, SD 10, S 7, FP 6, MP 6, F! 0, V 0.

Totalt

Totalt: V Ja 87 Nej 0 Tveksam/vet ej 13, S Ja 83 Nej 7 Tvecksam/vet ej 10, MP Ja 78 Nej 6 Tveksam/vet ej 16, C Ja 53 Nej 11 Tveksam/vet ej 36, FP Ja 81 Nej 6 Tveksam/vet ej 13, KD Ja 66 Nej 19 Tveksam/vet ej 14, M Ja 56 Nej 14 Tveksam/vet ej 30, F! Ja 98 Nej 0 Tveksam/vet ej 2, SD Ja 56 Nej 10 Tveksam/vet ej 34

 

Se hur partierna svarade här, per ämnesområde:

Övergripande krav
Livsmedel
Finansiella tjänster
Hälsa
Energi
Digitala tjänster

 

Läs vår generalsekreterare Jan Bertofts kommentar till resultatet!