Riksdagsval 2014 - våra 100 krav och enkät

Inför riksdagsvalet 2014 tog vi fram 100 krav för en starkare konsumentpolitik. Vårt syfte var att ge politiker nspiration och stöd för att driva en konsumentnära politik. Näringsliv och beslutsfattare kan använda våra krav för att se hur konsumenter tycker, tänker och känner, samt se hur de bör agera. Kraven skickades även ut som en enkät till riksdagspartierna och F!

Här kan du se hur partierna i riksdagsvalet ställde sig till kraven.

Europaparlamentsval 2014 - 50 krav och enkät

EU beslutar nämligen i många frågor som berör vår vardag som konsumenter. Men vad tycker egentligen partierna och hur vill de jobba för oss?

Som en vägledning inför valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014 ställde vi 50 krav på konsumentpolitiken i EU, som vi sedan lät partierna ta ställning till. De områden som berörs är allt från jordbrukspolitik, frihandelsavtal med USA och ursprungsmärkning av kött till antibiotikaanvändning, förnyelsebar energi och stärkt personskydd på internet.

Resultatet visar att partierna överlag instämmer i flertalet av Sveriges Konsumenters krav på EU:s konsumentpolitik, men det finns också en hel del skillnader mellan partierna.

Här kan du se hur partierna i Europaparlamentsvalet ställde sig till våra krav.