Många känner idag att flertalet köpsituationer är stressande och svårbegripliga. Som när du går i en stökig och högljudd butik, stressas av telefonsäljare eller pressas till att snabbt välja på erbjudanden med otydliga villkor och som inte alls visar sig vara så bra som de sagts vara. För personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan det bli extra svårt, vilket leder till att många inte vill eller kan agera som trygga och medvetna konsumenter.

Därför utgår vi i detta projekt från vad personer med kognitiva svårigheter uppfattar som jobbigast i olika köpsituationer. Tillsammans med organisationer som samlar personer med funktionsnedsättning, andra parter och brukarpaneler kartlägger vi de största problemen för att få en empirisk grund till arbetet med att skapa förbättringar, sprida kunskap, starta dialog och debatt samt verka för en förändring mot ett mer tillgängligt samhälle.

I stort sett alla kommer någon gång i livet att uppleva en kognitiv nedsättning, antingen i en mer varaktig form på grund av exempelvis åldrande eller förvärvad hjärnskada eller under en kortare period som stress, depression eller sorg. Därför har projektets arbete bäring på de allra flesta. Och det som är enkelt för vissa är enkelt för alla. Det lätta valet ska vara det rätta valet.

Längs projektets gång kommer vi att publicera debattartiklar, hålla igång diskussioner, skapa handböcker och guider och självklart jobba tillsammans med personer som är direkt påverkade av vår problemställning och de som vi vill ska hjälpa oss att få till en förändring: politiker, handel, civilsamhälle och skola.

Med hjälp av de ovan nämnda och andra forum arbetar vi upp ett gediget underlag som kan gynna alla parter. Baserat på detta material, som ständigt kan utvecklas, arbetar vi med målet att alla ska kunna tjäna på vårt arbete. Det innebär bland annat fler och mer medvetna och tryggare konsumenter, mindre strul och support efter felköp eller missförstånd samt fler politiker och företag som får upp den kognitiva tillgängligheten på agendan. Och inte minst ett mer socialt hållbart samhälle där fler kan få ta sin givna plats.

För att följa oss kan du ha koll på Sveriges Konsumenter på Facebook och ta en titt här på hemsidan för att se om vi släppt något material.

Har du frågor kan du kontakta projektledare Elin Sandström på elin.sandstrom@sverigeskonsumenter.se eller 08-674 43 33