Gröndals servicebostad är ett LSS-boende med tolv boende, som alla har olika behov och kunskaper, vilket är värdefullt för oss för att få ett så inkluderande resultat som möjligt. Deras dialog och jobb med oss säkerställer att vi får ett än mer inkluderande resultat i vårt arbete och utvecklar våra slutsatser, material och rekommendationer.

Boende i Gröndals servicebostad utvärderar köpsituationer.

Samarbetet syftar till att belysa svårigheter som personer med kognitiva funktionsnedsättningar möter i handeln. Genom workshopövningar och besök i butiksmiljöer med de boende får vi viktiga kunskaper som visar på den bredd kognitiva hinder i olika butiksmiljöer kan ha. Baserat på dessa undersökningar tar vi fram ett informationsmaterial som såväl kommer att kunna användas av andra verksamheter likt detta boende, som införlivas i vårt material som syftar till att ge lösningar för handeln att bli mer kognitivt tillgänglig.

Även personalen är inblandad i samarbetet, då deras erfarenheter är minst lika viktiga. Deras roll som vägledare är en förutsättning för att boendet ska fungera och i den rollen bör de ha rätt kunskaper kring konsumenträtt och –frågor. Så ihop med dem får vi ytterligare grepp om de kognitiva svårigheterna och input till material för liknande verksamheter.

Genom användardeltagande likt detta når en bästa resultat för att öka tillgängligheten och vi är mycket tacksamma för att de valt att bidra till vårt arbete!