Sidans innehåll

  En illustrerad bild av ett köpcentrum

  Vad det handlar om

  I grund och botten handlar alla steg vi listar nedan om att öka den kognitiva tillgängligheten – vilket innebär att ge konsumenterna bästa möjliga vis att ta till sig och bearbeta den information de möts av vid köptillfället. Om de upplever köpmiljön som tydlig och lugn ökar chanserna för medvetna köp och bra köpupplevelser, som ger ringar på vattnet.

  Om de kognitiva funktionerna i hjärnan däremot möts av exempelvis för många intryck, spretig information, stressande miljöer och försäljningstaktiker är risken stor att många lämnar butiken, köper fel varor, tjänster eller abonnemang och inte vill återvända. Och gruppen som på olika vis mår bra av tydlighet och lugn är stor – uppemot 70 procent av befolkningen har permanent eller temporärt, vid exempelvis stress eller sorg, någon form av kognitiv funktionsnedsättning.

  En fördel när det kommer att utforma miljöer och information som är kognitivt tillgängliga är att det som är tydligt och bra för dem med dessa svårigheter är tydligt och bra för alla.

  De tips för maximerad kundupplevelse för så många som möjligt vi bjuder på är steg i rätt riktning. De är generella och har arbetats fram med hjälp av inspektioner av personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Utöver dem finns det fler aspekter att undersöka, inte minst på grund av att kognitiva svårigheter kan utmärka sig på olika vis för olika människor. Här kan du läsa mer om kognitiva funktioner, funktionsnedsättningar och vittnesmål från personer som utvärderat olika butiker. 

  Oavsett plattform köpet genomförs på är tydlighet och lugn nyckelord för att konsumenter ska känna sig trygga och kunna göra medvetna val. Några steg för att höja köpmiljöernas funktion och kundernas upplevelse listas under detta avsnitt.

  I butiken

  • Håll ordning och reda i butiken

  En butik som har fritt i gångar och rent bland hyllor och produkter ger hjärnan chans att fokusera på rätt saker, vilket underlättar när det är dags att ta beslut och orientera sig bland varorna.

  • Undvik att flytta omkring på varor eller att möblera om i butiken

  Igenkänning är viktigt för många personer. Miljöer som förändras kan lätt bli en onödig källa för förvirring och osäkerhet. Om förändringar måste ske, se då över skyltningen en extra gång.

  • Undvik reklamskyltar som kan störa uppmärksamheten

  Gå hand i hand med att hålla ordning och reda i butiken. För den som navigerar sig i butiken kan dessa reklamskyltar vara en stor distraktion. Om hjärnan redan arbetar för att följa skyltar, hitta rätt avdelning eller undvika nedfallna varor kan reklamskyltarna innebära ytterligare ett hinder för att kunna eller orka ta sig till rätt plats.

  • En behaglig ljudmiljö är en tyst ljudmiljö

  Bakgrundsmusik och reklamfilmer fyller enligt vissa ett viktigt syfte i butikerna. Men långt ifrån alla kan uppleva dessa saker på det tänkta viset. För många innebär de bara ytterligare ett störningsmoment som tar fokus från det mål man har med butiksbesöket.

  • En behaglig ljudmiljö utan bakgrundsmusik eller reklamfilmer
  • Bilder/skyltar för orientering i miljön
  • Att det finns personal att be om hjälp
  • Miljöer som är lugna, väl upplysta och utan störande bakgrundsljud/musik

  I e-butiken

  Precis som i de fysiska butikerna är det enkelhet och tydlighet som underlättar för konsumenterna när det kommer till att jämföra produkter och kunna göra medvetna köp. Störningsmoment som olik information för liknande produkter, påträngande erbjudanden om andra produkter när en redan håller på att köpa något och stökiga webbmiljöer gör konsumenter stressade. Nedan listar vi några saker som kan göra köpupplevelsen tydligare och enklare för de allra flesta.

  • Enkla texter, gärna i Lättläst
  • Bilder och illustrationer som förtydligar innebörden av skriftlig information
  • Tillgång till tillgänglighetsfunktioner som uppläst text

  Uppläst text kan vara helt avgörande för många konsumenter och en god väg att få kontakt med nya som tidigare inte kunnat handla på mindre tillgängliga sidor. Riktlinjer för att få en väl fungerande funktion för uppläst text finns bland annat i tipset nedan.

  • Att webbsidor följer WCAG och Webbriktlinjer

  Det finns flertalet riktlinjer för att skapa tillgänglig webb. Vi rekommenderar WCAG 2.0 som ger väldigt god vägledning till hög tillgänglighet och utvecklas tillsammans med bland annat funktionshinderorganisationer. Här hos Funka - där de även tar upp Webbdirektivet från EU - och här hos W3C kan ni läsa mer. Dessutom kan en med fördel utgå från PTS Webbriktlinjer.

  • Att (webb)miljöer utformas på likartade sätt, med symboler som känns igen

  Symbolstöd är inte bara bra för dem med lässvårigheter, utan även bra för bland annat den stressade som vill få en snabb och korrekt överblick. Använd helst befintliga symboler.

  Dessutom är det väldigt bra med:

  • Enkla kontaktvägar som ständigt är synliga i e-handelsmiljöer underlättar för konsumenterna. Erbjud gärna information om hur en bäst använder sig av de olika kontaktvägarna – exempelvis vilka frågor som lämpar sig bäst för de olika forumen eller hur lång svarstid en kan förvänta sig.

  Skyltning och information

  Att erbjuda likadan information information om liknande produkter och tjänster, gärna med symboler som kan förtydliga, är bra för konsumenterna. Och håll skyltningen enkel, tydlig och utformad/placerad så att den inte inkräktar på annan information som konsumenten ska ta till sig. Om intresse för ytterligare infomation finns så kommer konsumenten hitta den själv.

  • Tydlig och begriplig skyltning – i ögonhöjd och på båda sidor av hyllorna
  • Tydlig prismärkning, även av jämförpriset och eventuell totalkostnad
  • Bilder och illustrationer som förtydligar innebörden av skriftlig information

  Bemötandet

  Oberoende av plattform är bemötandet oerhört viktigt. Att personalen har ett tilltal som öppnar för dialog, ställer frågor om vad en behöver, kan förklara en extra gång och på flera vis kan visa på skillnader mellan erbjudanden ska vara en självklarhet.

  • God service och tillgänglig personal att be om hjälp
  • Erbjuda kontant betalning
  • Sluta med aggressiv försäljning eller marknadsföring
  • Samarbeta inte med oseriösa eller oärliga företag
  • Utbilda era försäljare i god service och försäljningssed och uppmuntra inte till lurendrejeri genom höga bonussystem/provision. Det är de med minst pengar som luras och får betala ett högt pris.

  Avtal

  Att ingå avtal vid köp är något båda parter ska kunna godkänna utan att känna otrygghet. Förenkla dessa avtal och ni minskar risken för missförstånd och tvister, samtidigt som ni ökar konsumenternas förtroende för er.

  • Förkorta avtalsvillkoren, se till att de är läsbara

  Flera avtal är oskäligt långa och svåra att förstå. Om endast det mest nödvändiga inkluderas kan kunderna på ett enkelt och snabbt vis både få kontroll över vad de går med på och få en bättre förståelse för hur eventuella tvister och ert företag fungerar. Ett avtal bör kunna sammanfattas under ett fåtal rubriker och inte vara längre än att det tar omkring fem minuter att läsa.

  Med rätt att handla gjorde en undersökning om svenska folkets tankar kring avtal och kunde slå fast att de bör kortas, förenklas och granskas. För ytterligare fördjupning har EU-Kommissionen undersökt de europeiska konsumenternas inställning till avtal och vad som kan få dem att ägna mer tid åt dem. Undersökningen hittar du här

  Verktyg

  Dessutom, för framför allt dig som har en livsmedelsbutik, så har vi tagit fram en checklista för utvärdering av den kognitiva tillgängligheten. Den kan du som butiksägare använda tillsammans med kunder. Kontakta exempelvis ett kommunalt handikappråd eller en organisation som samlar personer med funktionsnedsättning och få koll på vad ni kan göra för att underlätta för fler. Spara ner och använd! Om ni har en uppdaterad pdf-läsare kan ni även fylla i era resultat digitalt. Checklistan hittar ni här (eller klicka på bilden nedan)!
  Försättsbladet till checklistan

  Upprätthåll tillgänglighetsarbetet med rätt input

  • Ta hjälp av en testpanel (personer från funktionshindersorganisationer eller det lokala handikapprådet) och utvärdera tillgängligheten i er miljö

  Tips och råd från andra

  6 tips

  1. Genomför en nöjd kundundersökning – ta reda på hur kunderna upplever tillgängligheten idag.
  2. Ta stöd av andra - sök samarbete med lokala funktionshinderorganisationer eller kommunens handikappråd om det finns ett sådant, för butiksinspektioner.
  3. Utvärdera köpmiljön utifrån användarens perspektiv.
  4. Påbörja åtgärdsarbetet för ökad tillgänglighet och våga göra fel!
  5. Mät resultatet igen. Har kunderna blivit nöjdare?
  6. Sprid resultatet! Var stolta över era förbättringar och berätta om det för andra.