Vi vill med Drömma hållbart koppla ihop våra drömmar om framtiden med hållbarhet och ge våra deltagare en ram inom vilken vikten av hållbar utveckling är enklare att ta till sig. Vi vill avhjälpa målgruppens framtidsångest och ge dem agens, en känsla av makt att förändra och skapa en mer hållbar framtid, ge en känsla av att ”jag kan göra det”. Genom skaparglädje och lekfullhet vill vi tillsammans med deltagarna skapa en metod för att i skolans hållbarhetsundervisning lyfta blicken, drömma stort och hållbart och skapa visioner om ett härligt liv som inte tar resurser från andra, eller skadar människan och miljön. Efter sitt möte med projektet ska deltagarna, förutom att känna att de bidragit till metoden, ha en tydlig bild av vilken värld de vill leva i, konkreta sätt att arbeta för en mer hållbar framtid och framför allt vara stärkta i sitt självförtroende och känna att de kan påverka och förändra världen mot en mer hållbar framtid. 

Länge har framgång, lycka och ett gott liv representerats av snabba bilar, fina kläder och lyxig mat men för att vända den ohållbara trenden måste vi ändra innebörden i ”ett härligt liv”. Att redan som barn inse hur den egna konsumtionen påverkar världen är oerhört viktigt för att växa upp till en medveten konsument och kunna bidra i kampen för ett mer hållbart samhälle.Centrala i metoden vi vill utveckla är de vi kallar hållbarhetscoacher. Hållbarhetscoacherna är lokala hantverkare, konstnärer, skådespelare, musiker eller författare som med finansiering från Skapande skola regelbundet och långsiktigt kan komma in i klasser och jobba med hållbar utveckling ur ett kreativt och engagerande perspektiv. Med utbildning och handledning från projektet använder coacherna sina kreativa kunskaper till att inspirera, handleda och hjälpa deltagarna i sitt utforskande av en hållbar framtid. Under en tremånadersperiod, som börjar med en temadag, Framtidsskapardagen, undersöker deltagarna hur en hållbar framtid skulle kunna se ut och hur vi kan hjälpas åt att skapa den framtiden. 

Aktiviteterna i projektet kommer kretsa kring att utveckla ett metodpaket för att höja kunskapen hos deltagarna och stärka dem i arbetet med hållbar utveckling. Vårt mål är att besöka sammanlagt 15 skolor i hela Sverige under projektets tre år. Varje skolbesök kommer vara en del i utvecklingen av metoden och deltagarnas upplevelser och tankar kommer föda in i metodutvecklingen. 

Efter projektets slut kommer metoden stå på egna ben med finansiering från Skapande Skola. Vi vill fungera som en brygga mellan skolor och Skapande skola. På det sättet kan skolorna, tillsammans med hållbarhetscoacherna, efter projektets slut fortsätta med Drömma hållbart eller starta upp nya samarbeten med lokala kulturaktörer. Metodpaket och material kommer finns tillgängligt kostnadsfritt för nya skolor och hållbarhetscoacher att starta upp nya samarbeten för att jobba vidare med den viktiga frågan om hur vi når en mer hållbar utveckling.