När? 24 april kl 14.00-16.00

Var? Zinkensdamm Konferens, Zinkens väg 20, Stockholm

Tisdagen den 24 april är det återigen dags för Sveriges Konsumenters årsmöte. Vid mötet kommer val av styrelseledamöter, revisorer, valberedning samt sammankallande för valberedningen att hållas. Årsmötet kommer även att behandla förslag från styrelsen gällande en ny handlingsplan samt riktlinjer för framtida ordförande. 

Enligt stadgarna består årsmötet av två ombud från varje medlemsorganisation (en ordinarie och en ersättare). Även åhörare är välkomna till mötet! Vid frågor kontakta oss på mail anmalan@sverigeskonsumenter.se.

Program

13.30-14.00                        Fika
14.00-16.00                        Årsmötesförhandlingar


VARMT VÄLKOMNA!


Aktuella dokument finns bifogade nedan.