I april 2014 antog våra medlemsorganisationer en handlingsplan med vision och strategi som sträcker sig fram till 2020. I den förbinder vi oss att aktivt verka för att alla konsumenter ska:

  • ha självklar rätt till skydd, inflytande och möjlighet att göra medvetna val
  • känna sig trygga, kunniga och handlingskraftiga
  • ha en stark röst och makt över sin konsumtion.
  • kunna göra hållbara val på ett enkelt sätt.

Vi ska även verka för:

  • fungerande marknader, där konsumenter och näringsliv är jämstarka
  • en politik som genomsyras av ett konsumentperspektiv
  • ett samhälle som är stöttande, fritt och rättvist

I vår verksamhetsplan för 2016 beskriver vi vilka steg vi ska ta under året, på vägen mot att förverkliga vår långsiktiga vision – kort sagt de prioriteringar inom konsumentområdet där vi tror att vi gör mest nytta för konsumenterna under 2016.