Vi som sitter i valberedning 2017/18 är
Inger Persson, sammankallande
Gunnela Ståhle, Vi Konsumenter
Anita Beckman Riksförbundet Hem och Samhälle
Gert Iwarsson, Funktionsrätt Sverige
Björn Bernhardsson, Föreningen Äkta vara