Vi som sitter i valberedning 2016/17 är
Inger Persson, sammankallande
Daniel Carlstedt, Unga Örnars riksförbund
Gunnela Ståhle, Vi Konsumenter
Britten Lagerkvist Tranströmer, Konsumentgillenas samrådsorgan
Stig Nyman, Handikappförbunden

Nomineringar inför Sveriges Konsumenters årsmöte!
Sveriges Konsumenter har årsmöte den 25 april 2017. Då ska följande val genomföras: Ordförande, ledamöter samt två revisor. Styrelsens ledamöter sitter två år, med växelvis avgång liksom revisorerna. Enligt de nya stadgarna kan styrelsen bestå av 6-10 ledamöter, utöver ordförande. Alla medlemsorganisationer har rätt nominera. Valberedningen eftersträvar mångfald avseende kön, etnicitet, ålder och erfarenhet.

Nomineringstiden löper ut den 3 mars 2017.

Nomineringsbrev och medföljande blankett återfinns nedan.