Revisorer 2018/19

Henrik Sundström, Reumatikerförbundet
Hans Eklund, Hyregästföreningen

Maria Karlsten, Grant Thornton