I styrelsen för Sveriges Konsumenter sitter nio representanter för våra medlemsorganisationer. Styrelsen väljs på årsmötet i april varje år. 2016/17 består styrelsen av: 

  • Örjan Brinkman, ordförande Sveriges Konsumenter
  • Harriet Gillberg, vice ordförande, Riksförbundet Hem och Samhälle
  • Märtha Dahlberg, PRO
  • Lars-Åke Henriksson, LO
  • Kristina Bergman, Unga Örnars Riksförbund
  • Berzan Kockaya, SIOS
  • Terese Askerstedt, Djurskyddet Sverige, ersättare
  • Björn Jensen, Medveten Konsumtion, ersättare

Styrelsens möten 2017 - 14 februari, 14 mars, 25 april 

Organisationsnummer 802017-0489