I styrelsen för Sveriges Konsumenter sitter representanter för våra medlemsorganisationer. Styrelsen väljs på årsmötet i april varje år. 2017/18 består styrelsen av: 

Örjan Brinkman, ordförande
Harriet Gillberg, Riksförbundet Hem och Samhälle, vice ordförande
Marie Linder, Hyresgästföreningen
Johanns Hållén, PRO
Bo Carselid, LO
Thomas Jansson, Funktionsrätt Sverige 
Christina Axelsson, Resenärsforum
Berzan Kockaya, SIOS
Terese Askerstedt, Djurskyddet
Maris Sedlenieks, SPF Seniorerna

Organisationsnummer 802017-0489