Genom vårt medlemskap i de europeiska konsumentorganisationerna BEUC och ANEC har vi fått information om tester av slajmprodukter som genomförts av konsumentorganisationer i Österrike, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Nederländerna och Storbritannien. Det sammanställda resultatet visar att 4 av 10 slajmprodukter innehåller höga nivåer av förbjudna ämnen.

Läs sammanställningen av testerna. 

Slajmprodukterna innehåller många gånger höga halter av bor, ett ämne som visat sig vara reproduktionshämmande. Nu finns det oro om att dessa ämen även kan finnas i produkter på den svenska marknaden. 

Barn är en särskilt sårbar målgrupp och slajm som produkt kommer i direktkontakt med huden. I ett brev uppmanar därför Sveriges Konsumenter tillsynsmyndigheten Kemikalieinspektionen att utföra tester och säkerställa att inga farliga slajmprodukter finns på marknaden. 

Läs Sveriges Konsumenters brev till Kemikalieinspektionen