I förslaget begränsas reklamationstiden för köp via nätet från dagens tre år till två år. Sveriges Konsumenter och den europeiska konsumentorganisationen BEUC har krävt en längre reklamationsfrist, avsett var köpet görs. 

Omvänd bevisbörda en förbättring
Bevisbördan för om ett fel är ursprungligt eller inte föreslås läggas över på säljaren under hela den tvååriga reklamationsfristen när man reklamerar en vara köpt via näthandel.

För närvarande gäller denna omvända bevisbörda där säljaren ska bevisa huruvida det är ett ursprungligt fel bara under de första sex månaderna, därefter är det konsumenten som ska bevisa att felet är ursprungligt. En förlängning av den omvända bevisbördan kommer att stärka konsumenternas möjlighet att få rättelse då det oftast är betydligt lättare att få rättelse när det är säljaren som ska bevisa om felet är ursprungligt eller inte än vad det är om det är konsumenten som ska bevisa att det är ett ursprungligt fel. Många av de produkter vi reklamerar är så tekniskt komplicerade att det är näst intill omöjligt för konsumenten att bevisa ursprungliga fel. Sveriges Konsumenter noterar att detta är vanligt i Allmänna reklamationsnämndens beslut i tvister mer än 6 månader efter köp.

Försämring för konsumenten och hållbar konsumtion
En för konsumenten mycket påtaglig och helt oacceptabel försämring med förslaget är att man föreslår en kortare reklamationsfrist för internetköp än de tre år som vi har idag.

Det blir det förvirrande både för konsumenter och säljare att det är olika reklamationsfrist beroende på om man handlat exakt samma sak i fysik butik eller i nätbutik. Många företag har ju både handel via nätet och i fysisk butik och långt ifrån alla säljare har koll på eller har korrekt information vad som gäller. Dessutom uppfattas redan idag den treåriga reklamationsfristen som allt för kort, särskilt för dyra kapitalvaror såsom soffor, sängar, vitvaror o hemelektronik. En längre reklamationsfrist är också något som gynnar både vår miljö och en hållbar konsumtion då vi kan förvänta oss bättre kvalitet och livslängd på de varor som tillverkas om vi också kan reklamera under en längre period. Produkter som håller längre och går att laga är en förutsättning för återbruk och borde vara en självklarhet i ett förslag som presenteras av EU kommissionen som endast för en vecka sedan presenterade ett förslag om cirkulär ekonomi.

Sveriges Konsumenters uppmaning
Sveriges Konsumenter uppmanar Europaparlamentet och Rådet att vid sin behandling av EU-kommissionens lagförslag om konsumentskydd vid e-handel bidra till en hållbar konsumtion genom att tillförsäkra konsumenten minst 3 års reklamationsrätt med omvänd bevisbörda och att denna ordning genomförs både för e-handel i detta lagförslag och framgent i EU-kommissionens planerade revidering av den generella konsumentskyddslagstiftningen i EU.