Tid och plats:
tisdag 6 oktober 9.30-15.45
Europahuset, plan 2
Regeringsgatan 65

Anmälningstiden för detta seminarium har gått ut


Några av talarna under dagen:

Staffan Söderberg – som varit med och lett arbetet kring ISO 26000 om socialt ansvarstagande och Guide 82


Michela Vuerich – ansvarig för hållbarhetsarbeten ANEC, konsumentrösten inom europeisk standardisering
Laura Degallaix – generaldirektör ECOS, miljörörelsens samarbetsorgan i Europa


Alejandro Moledo – new technologies & innovation officer EDF, funktionshindersorganisationernas röst i Europa 

Sadie Homer – senior standards policy advisor, Consumers International 

Eva Eiderström – chef Handla Miljövänligt, Naturskyddsföreningen


Ludvig Hubendick – projektledare på SIS, Sveriges största standardiserings- organisation

Hedvig Landahl Enquist – kansliråd och ansvarig för standardiseringsfrågor på UD:s enhet för främjande och EU:s inre marknad

Dessutom får du möjlighet att mingla och diskutera tankar, idéer och del- tagande med oss som arrangerar och ställa frågor under panelsamtalet!

Varmt välkommen! /SKA-rådets medlemmar

SKA-rådets medlemsorganisationer

Program:

9.30-10.00 Drop-in-start med kaffe
Träffa oss som anordnar detta event och få reda på vilka vi är, bolla idéer och få en bild av hur vi kan arbeta och få genomslag tillsammans.

10.00-10.45 Välkommen och hur vi i SKA-rådet arbetar
Öppning av SKA-rådets ordförande Ivar Rönnbäck och Annika Korzinek från EU-kommissionen i Sverige som också berättar om vad som är på gång från kommissionens sida.
Vilka är vi i SKA-rådet och hur är vi engagerade inom standardiseringen? Rådets deltagande organisationer om hur vi arbetar eller bör arbeta med hållbarhet, vilka behov vi har och hur vi kan nå framgång.

Arrangerande organisationer genom SKA-rådet:
My Billstam (LO), Jens Henriksson (Sveriges Konsumenter), Hans von Axelsson (Myndigheten för delaktighet), Mia Ahlgren (Handikappförbunden), Stefan Lundberg, (TCO), AnnSofie Kero (Arbetsmiljöverket), Stina Lindblad (Naturskyddsföreningen)

10.45-11.45 Vart är standardiseringen på väg och vilka trender ser vi?
Nytt arbete som ”Hållbar livsmedelsproduktion i städer” och ”Hållbar upphandling” indikerar att frågor kring hållbarhet blir allt mer påtagliga i arbetet med nya standarder. Stämmer detta? Och hur kan standardiseringen bli bättre på att säkerställa deltagande från relevanta intressenter i sitt arbete?

Staffan Söderberg – Hållbarhet kräver engagerade intressenter! Om arbetet med ISO 26000 och Guide 82
Hedvig Landahl Enquist, kansliråd och ansvarig för standardiseringsfrågor på UD:s enhet för främjande och EU:s inre marknad – om regeringens syn på standardisering, hållbarhet och deltagande
Ludvig Hubendick – projektledare SIS, viktiga händelser och nyheter för standardiseringen inom miljö- och hållbarhetsområdet

11.45-12.45 Lunch med mingel och möjlighet att bolla nyuppkomna
idéer med oss och andra

12.45-14.15 Vad är på gång i Europa och internationellt? in English
Genom vårt europeiska engagemang får vi större genomslag. Men vilka trender ser vi och hur för vi hållbarhetsarbetet framåt?
Hur ser rollen för konsument-, miljö- och tillgänglighetsorganisationerna ut på europeisk nivå och hur arbetar vi med hållbar utveckling? Vilka strategier, möjligheter och utmaningar ser de? Och vad innebär EU:s standardiseringspaket? Möjligheterna att överklaga standarder?

Michela Vuerich, ansvarig för hållbarhetsarbeten ANEC – om konsumentrösten inom europeisk standardisering och organisationens hållbarhetsarbete
Laura Degallaix, generaldirektör Ecos – om miljörörelsens röst inom europeisk standardisering och organisationens hållbarhetsarbete
Alejandro Moledo, New technologies & innovation officer EDF – om funktionshindersorganisationernas röst inom europeisk standardisering och deras arbete med hållbarhet
Sadie Homer, Consumers International – om det globala perspektivet på standardisering och hållbarhet.

14.15-14.45 Paus

14.45-15.45 Panelsamtal: Sätt standard för ett hållbart Europa! In English
Erfarenheter av arbete med hållbarhet i europeisk standard – hur har vi nått och hur når vi framgång? Hur ser samarbetet ut mellan organisationerna och vilka områden behöver prioriteras? Hållbarhet behöver integreras horisontellt, i fler områden än vi har resurser till, hur kan vi lösa detta? Vad har globaliseringen för effekter på hållbarhetsarbetet inom standardiseringen och hur kan vi påverka internationellt? Hur ökar vi engagemanget och deltagandet? Öppet för frågor från ca 15.45.

Michela Vuerich, Laura Degallaix, Alejandro Moledo, Ludvig Hubendick, Jens Henriksson, Eva Eiderström – Naturskyddsföreningen, Staffan Söderberg