Vi har synat några av de största bolagens avtalsvillkor och även undersökt hur konsumenter ställer sig till hur de ser ut och innefattar. Vad som är slående i den senare undersökningen är att de flesta av oss vill se att myndigheter granskar avtal på nätet samt att avtalen är för långa och krångliga. Utöver det visar vår granskning att flera avtal kan ta väl över en timma att läsa, hänvisar till nästan totala friskrivningar för företagen, samtidigt som du som konsument tvingas ge upp mängder av information – ibland på obestämd framtid. Här följer några exempel på saker du kan ha gått med på genom att godkänna vanliga appars villkor: 

1. Att företaget får rätten att använda all information och alla bilder som du bidrar med . Så all information som du delar med dig om dig själv och ibland även allt du gör på eller inom tjänsten sparas av företaget för att delas till samarbetspartners och andra externa företag. Vissa företag tidsbestämmer hur länge denna informationsdelning får pågå medan andra äger din information för all evighet.

2. Att företaget frånsäger sig följa landets konsumentskyddande regler. I dessa typer av avtal förekommer det ofta friskrivningar från nationella, konsumentskyddande lagar och FN:s principer kring konsumenträtt. Förvisso ofta med en brasklapp att om det kanske inte gäller dig om den nationella lagen säger annat. När det gäller tvistlösning hänvisar de ofta tilll skiljenämnder i USA. Detta kan vara väldigt förvirrande för konsumenten som kanske inte vet vad som gäller. 

3. Att du inte får använda tjänsten olaglig verksamhet - onödigt då det både är självklart och regleras genom lagen. Ofta handlar det om orimliga hänvisningar till vad du får och inte får göra med tjänsten du köpt. I vissa fall finns det väldigt mycket avtalstext om tämligen självklara saker du får och inte får göra med tjänsten. Till exempel kan det finnas långa avsnitt om att du inte får använda tjänsten då du tillverkar illegala vapen eller köper desamma. Stycken som dessa, tillsammans med andra helt självklara saker som regleras av lag, utgör bara hinder för att kunna läsa och ta till sig avtalen.

4. Att företaget inte ens behöver tillhandahålla tjänsten. Friskrivningar i avtalet kan betyda att även om problemet beror på fel hos leverantören så behöver de inte alltid åtgärda det. Istället kan du helt enkelt tvingas leva med felet eller säga upp ditt avtal.

5. Att företaget kan förbehålla sig rätten att när som helst och oavsett orsak ändra eller avsluta tjänsten eller din tillgång till tjänsten, utan föregående meddelande och utan ansvar gentemot dig. Precis som att de då och då, efter eget gottfinnande, kan ändra användarvillkoren utan att meddela dig. Det måste ändå ses som oskäligt. Båda parter bör kunna se och godkänna ändringar av avtal. Avtal ska vara ömsesidiga. Rättigheter och skyldigheter i avtal ska vara ömsesidiga och jämnbördiga och inte gynna en av parterna på den andras bekostnad. 

6. Att du kanske redan godkänt villkoren bara genom att börja använda tjänsten. På det viset "slipper" företagen att du läser villkoren och därför inte heller protesterar eller kommer med synpunkter.

Sammantaget kan vi se att flera avtal borde bli oskäliga av flera anledningar: Bland annat genom att de är oskäligt långa, innehåller friskrivningar från grundläggande lag och lägger orimlig börda på konsumenten som måste ge upp sin integritet och konsumentskydd samt gång på gång läsa igenom avtalet för att se om något ändrats. Hur avtalen utformas är olika från företag till företag. Vissa är bättre än andra men för att vara på den säkra sidan och få koll på dina rättigheter och värna din integritet bör du alltid läsa avtalsvillkoren. Och är de orimligt långa eller krångliga, hör av dig och påpeka det. För avtal ska vara något vi kan förstå för att aktivt kunna godkänna.

Läs mer om vårt arbete med digitala tjänster och rimliga avtalsvillkor.