Allt utgick från våra 100 krav för en bättre konsumentpolitik som vi lanserat inför riksdagsvalet. Flera krav fick enhälligt stöd medan andra splittrade de samlade en aning. Nedan kan du se hela utfrågningen som en video.

Den röda tråden i utfrågningen var konsumentnära frågor och berörde bland annat livsmedel, matmärkning, matsvinn, integritet på nätet, hälsa, kemikalielagstiftning, konsumentvägledning och aggressiva säljmetoder. Bland annat lyfte partierna fram följande saker de vill arbeta för:

  • S vill exempelvis ha ett bättre konsumentskydd vid distansköp.
  • M vill förbättra möjligheterna att göra bra och medvetna val, bland annat genom god tillgång till konsumentvägledning.
  • MP vill bland många saker underlätta för hållbara val och skydda barn mot kemikalier.
  • C lyfte bland annat vikten av tydlig ursprungs- och innehållsmärkning samt möjligheten till ekologiska val i offentlig upphandling.
  • F! vill exempelvis göra det enklare för alla att handla medvetet - det ska inte vara en kostnadsfråga eller endast för de som är pålästa - och förbättra möjligheten för ekologiska och etiskt hållbara val i offentlig upphandling.
  • KD lyfte bland annat problemen med telefonförsäljning - att NIX är problematiskt och kanske inte bör finnas alls. Grundläget ska vara att försäljare måste få godkännande för att ringa.
  • FP vill till exempel verka för ett starkt konsumentskydd i avtal generellt och en möjlighet att få hjälp och rättelse när man inte är nöjd.
  • SD lyfte bland annat fram den tämligen sparsamma konsumentrådgivningen samt tydligare märkning av varor.
  • V vill, för att nämna två punkter, se skriftlig bekräftelse vid köp över telefon och skärpa reglerna kring reklam riktad mot barn.

Många bra saker för en starkare konsumentpolitik nämndes under utfrågningen och nu blir det spännande att följa hur politikerna fortsätter att jobba med dessa.

Samtliga partier som deltog i utfrågningen har dessutom, i en enkät, tagit ställning alla våra 100 krav för en bättre konsumentpolitik. Dessa svar håller vi på att sammanställa och framöver kommer dessa att publiceras.

Se utfrågningen i Almedalen 2014-07-01 här.

Deltog i utfrågningen gjorde: Veronica Palm (S), Jessika Vilhelmsson (M), Agneta Börjesson (MP), Ola Johansson (C), Gita Nabavi (FI), Roland Utbult (KD), Nina Lundström (FP), Markus Wiechel (SD), Marianne Berg (V).
Moderator: Jan Bertoft, Sveriges Konsumenter

Workshop

Dessutom anordnade vi en workshop där vi diskuterade förutsättningarna för unga konsumenter. Kunskaperna om sina konsumenträttigheter är oftast väldigt låg bland unga och konsumentkunskap är det ämne som det ägnas minst tid åt i skolorna. Politiker, ungdomar och andra engagerade diskuterade lösningar för att framtidens konsumenter ska bli mer medvetna om sin rätt och sin makt. Men det blev också fokus på hur förutsättningarna kan förbättras för att kunna bli mer medveten och vad handeln kan göra för att förenkla för konsumenterna.

I workshopen kom vi även in på hur pass mycket mer komplicerad konsumentvärlden blivit då vi blir konsumenter i allt fler sammanghang - som i appar och tv-spel. För att göra alla dessa situationer tydliga för konsumenterna krävs det att rätt kunskap kommer i rätt tid, även för handlarna.