Klicka här för att komma till enkäten, som går ut till en rad EU-länder. Resultatet och slutsatserna som kan dras av enkäten kommer att användas av ANEC och dess vänorganisationer som arbetar för att stärka konsumentrösten.

ANEC är den samlade konsumentrösten inom den europeiska standardiseringen och samlar organisationer från de flesta av EU:s medlemsstater. Organisationens arbete inom vårdsektorn är utbrett och fyller en viktig funktion då konsumentperspektivet där är av stor vikt men trots det ofta tämligen undanskymt. Att genomföra undersökningar som denna ger viktig information för konsumentrepresentanter över hela EU.