Tillsammans med den danska konsumentorganisationen Forbrugerrådet och flera andra nordiska konsumentorganisationer har vi låtit testa förpackningen på totalt 30 burkar kokoksmjölk. Det nordiska resultatet visar att 11 av 30 burkar innehåller den hormonstörande kemikalien bisfenol A.

Fyra svenska produkter
Fyra av de testade produkterna har inhandlats i svenska butiker. Av de fyra visar endast en på mycket små halter av Bisfenol A i förpackningen (Thailand Santa Maria Coconut Milk). De andra tre klarar sig utan anmärkningar. 

Forbrugerrådet Kokosmjölk

De testade produkterna från svenska butiker

Testerna är gjorda på beläggningen på burkarnas insida. Även om testerna visar på låga halter under gränsvärdet, så är bisfenol A ett kontroversiellt ämne och i Sverige råder det förbud mot ämnet i matförpackningar för barn upp till 3 år. I andra länder råder det förbud mot kemikalien i material som kommer i kontakt med mat och detta finns även på förslag inom EU. I Danmark ser man över om det nuvarande gränsvärdet borde sänkas. Det råder också osäkerhet om vilken effekt den så kallade cocktaileffekten har, dvs den totala effekten av kemikalier vi exponeras för i vår vardag. 

Flera av de märken som har ingått  i den nordiska granskningen är även vanligt förekommande i svenska butiker. Två produkter med relativt högre halter av bisfenol A är produkterna Blue Dragon Coconut Milk och Coop Änglamark Ekologisk Kokosmjölk. Här kan vi dock inte veta om det skulle bli samma resultat om de svenska motsvarigheterna hade testats. Företagen bakom Blue Dragon kommer efter att ha tagit del av testresultatet exkludera Bisfenol A från sina produkter. Coop har redan gått över till bisfenol-fria material. 

Läs om samtliga produkter och se testresultatet på Forbrugerrådets webbplats (artikel på engelska).