Det är en femårig satsning och Sveriges Konsumenter deltar som en av 19 organisationer från 13 EU-länder. Kemikalieprojektet ska informera konsumenter om särskilt farliga kemikalier i produkter och samtidigt öka efterfrågan på marknaden efter kemikaliefria produkter. 

Med hjälp av en app som kommer att lanseras i slutet av 2018 kommer konsumenter kunna scanna en produkt och få reda på om den innehåller någon av de kemikalierna som listats som särskilt farliga i den europeiska kemikalielagstiftningen, sk Reach. Parallellt kommer projektet att driva på företag att både informera och fasa ut produkter med farliga kemikalier. 

Den europeiska kemikalielagstiftningen säger att konsumenter har rätt att få information om en produkt innehåller de farliga kemikalierna och kan kräva att få svar inom 45 dagar. Denna rättighet är inte allmänt känd och från ineffektiv ur ett konsumentperspektiv då informationen inte finns tillgänglig vid själva köptillfället.

Appen ska utgöra den länk mellan konsument och producent som tidigare saknats, med målet att fasa ut de farliga kemikalierna.

Svensk expertpartner i kemikalieprojektet är Kemikalieinspektionen 

Läs mer om Reach

Med stöd från EU:s miljöprogram LIFE

LIFE logo