Måndag 4 juli
14.00 "Hur säkerställer vi de finansanställdas kompetensutveckling i en allt mer digitaliserad finansbransch?", Sveriges Konsumenters Jan Bertoft medverkar. Plats: Strandgatan 1.

15.00 "Finns det plats för finanssektorn i ett hållbart samhälle?" Sveriges Konsumenters Jakob König medverkar. Plats: Holmen, H601

16:30 "Hur betygssätts hållbart sparande? Hjälp eller stjälp?" Sveriges Konsumenters Jakob König medverkar. Plats: Strandgatan 35.

Tisdag 5 juli
09.00 "Kan miljömärkta fonder rädda världen?" Sveriges Konsumenters Jakob König medverkar. Plats: Campus Gotland, sal B23.

11.00 "Hur kan näringslivet bidra till hållbar konsumtion?" Sveriges Konsumenters Jakob König medverkar. Plats: Korsgatan 4. 

13.30 "Att dela eller delas – svenska folkets syn på digital integritet". Sveriges Konsumenters Jan Bertoft medverkar. Plats: Donnersgatan 1.

14.15 "Hållbar konsumtion – så kan mobiloperatörerna bidra till en cirkulär ekonomi." Arrangeras av Swedwatch i samarbete med Sveriges Konsumenter. Sveriges Konsumenters Christin Holm Gatica medverkar. Plats: Campus Gotland, E30. Läs mer. 

15.00 "En svensk livsmedelsstrategi – så vill vi ha det". Arrangeras av Vi Konsumenter i samarbete med Sveriges Konsumenter. Jan Bertoft medverkar. Plats: Campus Gotland E35

Onsdag 6 juli 

11.00 "Tobakbolagen och småbönderna - dags för en mer hållbar affärsmodell?" Sveriges Konsumenter Jakob König medverkar. Plats: Campus Gotland, sal B14

Torsdag 7 juli
11.00 Almedalsbiblioteket. "Östersjön är vad du äter – vem bär ansvaret för en hållbar matkonsumtion". Sveriges Konsumenter Jan Bertoft medverkar.


Fler arrangemang tillkommer.