Av varje hundralapp som svenska banker investerar och lånar ut till energisektorn går 64 kronor till fossil energi och bara 36 kronor till hållbar energi. Det visar en ny stor kartläggning av bankernas investeringar och utlåning under 2016 och 2017, åren efter Parisavtalet slöts. Totalt investerade bankerna 44,2 miljarder kronor i fossil energi och bara 9,8 miljarder kronor i hållbar energi. 

– Parisavtalet säger att de finansiella flödena ska styras om för att stödja en hållbar utveckling. Bankernas fortsatta stöd till fossilbranschen går på tvärs med det målet, säger Anna Axelsson, policyrådgivare i klimatfrågor på Diakonia.

Störst investeringar i fossil energi har Nordea och Swedbank med 15,5 respektive 9,8 miljarder kronor. Länsförsäkringar, SEB och Swedbank har dock de största andelarna i fossil energi sett till bankernas relativa andel av sitt kapital. Skandia och Handelsbanken har störst andel hållbar energi.

När det gäller nya lån till företag ser resultaten betydligt bättre ut. Där gick 50 procent till hållbar energi och 39 procent till fossil energi, och resten till övrig energi. Men fortfarande lånades nästan 16 miljarder kronor ut till fossil energi, där SEB och Nordea stod för över 80 procent. Nordea har lånat ut miljardbelopp till Rysslands största kolbolag SUEK, och SEB har lånat ut stora summor till amerikanska oljejätten ConocoPhilips.

– Den här typen av utlåning borde upphöra omedelbart. Det är ett direkt stöd till fossilbolagen som möjliggör att de kan fortsätta sin klimatförstörande verksamhet, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.

Kartläggningen har tagit nästan ett år att genomföra. Bristen på insyn i bankernas utlåning gör det svårt att få en samlad bild av den finansiella verksamheten.

– Det är hög tid att politikerna agerar för att öka insynen. Svenska bankkunder måste få se vad deras pengar på banken används till, säger Jakob König.

Läs mer om rapporten på Fair Finance Guides hemsida