15 svenska fondbolag och pensionsfonder investerar direkt eller indirekt i företag som kopplas till särskilt kontroversiell vapenexport. Totalt hittades företagen i 42 sparfonder hos bland annat SPP, Sjunde AP-fonden och ICA Banken. Trots att flera av dem har lovat att ta hänsyn till hållbarhet och mänskliga rättigheter är det ingen som har specifika riktlinjer mot den här typen av investeringar.

– Det är svårt för spararna att kontrollera sånt här. Enda sättet idag att undvika den här typen av placeringar är att välja fonder som har nolltolerans mot att investera i vapen, säger Jakob König som är projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.

Granskningen bygger på Fair Finance Guides senaste rapport Deadly Investments som Diakonia och Sveriges Konsumenter nyligen presenterade. Där granskades storbankernas investeringar i ett antal vapenföretag som exporterar vapen till diktaturer, väpnade konflikter och till länder som kränker mänskliga rättigheter. Nu har ytterligare svenska fondbolag kontrollerats och det visar sig att flera populära fonder placerar i de aktuella vapenföretagen.

Läs mer på fairfinanceguide.se