Var med och påverka din bank! 

 

Idag släpper vi tillsammans med Amnesty Sverige en rapport om storbankernas investeringar i företag som kopplas till kränkningar av mänskliga rättigheter. Granskningen är gjord inom vårt initiativ Fair Finance Guide . Rapporten visar att de sju största bankerna i Sverige investerar i företag som orsakar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, trots att det bryter mot principer i bankernas riktlinjer. Dessutom visar granskningen att bankernas påtryckningsdialoger med företagen har stora brister hos fem av de sju bankerna.

- Bankerna rättfärdigar sina investeringar i dessa företag med att de för dialog med bolagen. Men många av dialogerna sätter inte alls någon riktig press på företagen, då blir det bara ett falskt alibi för att fortsätta investera som vanligt, säger Kathleen McCaughey, handläggare på Amnesty.

Granskningen omfattar totalt fyra företag vars allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter har dokumenterats av Amnesty International sedan flera år tillbaka. Det handlar bland annat om Dow Chemical, vars dotterbolag orsakade en av världens allvarligaste industriolyckor i Bhopal och där människor fortfarande väntar på rättvisa efter 30 år. Samtliga banker är även delägare i Shell som orsakat enorma oljeutsläpp i Nigerdeltat.

- Om banker och andra ägare ställde ordentliga krav på företagen skulle en hel del problem kunna åtgärdas, det är ju ytterst ägarna som bestämmer hur företagen ska agera, säger Kathleen McCaughey.

Rapporten är ett stickprov på om bankerna i praktiken lever upp till sina riktlinjer kring mänskliga rättigheter, som Fair Finance Guide tidigare i år kartlagt. Resultatet visar på stora brister hos Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Skandia medan bristerna var mindre hos Länsförsäkringar och Swedbank.

- Vår förhoppning är att rapporten leder till att bankerna tar ansvar för mänskliga rättigheter i alla sina investeringar. Det är inte acceptabelt att till exempel investera i ett företag som Shell, som förstört livet för hundratusentals människor i över 60 år i Nigerdeltat, utan att aktivt försöka påverka företaget, säger Kathleen McCaughey.

Använd din konsumentmakt för att påverka: här kan du skicka mejl till bankerna.