Kursen Hej, men nej och andra enkla konsumenttips riktar sig till dig som vill prata om dina rättigheter, vanliga svårigheter och tips i ett lugnt tempo. Vi utgår från ett lättläst material som är framtaget tillsammans med deltagare från projektet Med rätt att handla. Vi blandar samtal med praktiska övningar och kommer gemensamt som grupp fram till vilka frågor vi vill fokusera lite extra på. Kursen startar den 12 september.
Här kan du läsa mer om och anmäla dig till kursen

Kursen Konsument i en komplex och digitaliserad vardag riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur du undviker de vanligaste bluffarna, hur du handlar säkert på nätet eller vad du ska tänka på när du behöver anlita en hantverkare eller beställa en resa. I ett lugnt tempo kommer vi att blanda samtal med praktiska övningar och gruppen kommer kunna komma med önskemål om ytterligare innehåll i kursen. Kursen startar den 17 september.
Här kan du läsa mer om och anmäla dig till kursen