Idag har många upplevt att ens digitala abonnemang för streamad tv, film, musik eller spel slutar att fungera när en rör sig utanför sitt hemlands gränser. Detta styrs av så kallad geoblockning, vilket begränsar användandet av digitala tjänster över lands- eller regiongränser.

Nu ska det dock bli ändring på det, efter att man inom EU beslutat att betalda, digitala abonnemang ska fungera för alla EU-medborgare som rör sig över unionens landsgränser för möte eller semester. Detta som ett led av att leva upp till att EU i verklighet ska ha en inre marknad.

Förslaget, som formellt även ska godkännas av Europaparlamentet medlemsstaterna, gäller dock inte gratistjänster som exempelvis SVT Play.

Beslutet går i linje med att det redan tidigare nåtts en överenskommelse om att roamingavgifterna ska slopas för EU-medborgare som rör sig inom unionen.

Sveriges Konsumenter har deltagit i diskussioner kring båda dessa frågor och välkomnar beslutet, vilket ger konsumenterna till synes självklara rättigheter att kunna använda de abonnemang de betalar för.

Här kan du läsa vår europeiska motsvarighet BEUC:s pressmeddelande i ärendet.