Läs mer om vårt projekt Stilmedveten

Syftet med utställningen är att belysa de problem som vår snabba och höga konsumtion av kläder orsakar. Vi vill också ge kunskap om processen när ett plagg tillverkas. Men framförallt vill vi inspirera och ge verktyg så att vi tillsammans kan påverka och förändra!

Utställningen cirkulerar kring ett gigantiskt klädberg, just nu med en vikt på 171 kg. Det är lika mycket som stockholmarna konsumerar på bara fem minuter - utställningen står nämligen på ABF-huset i Stockholm under sommaren 2016. Här hittar du ett visningsunderlag som du kan använda för att själv guida utställningen. Alla informationsskyltar hittar du även här.

De senaste 30 åren har svenskarnas textilkonsumtion nästan fördubblats och med snabba trender, pressade priser och allt fler plagg i garderoben följer miljöproblem och dåliga arbetsvillkor.

Utställningen rör sig genom ett plaggs livscykel och den första delen kretsar kring produktion. I designfasen lyfts olika sätt att designa för hållbarhet fram, här finns exempelvis en komposterbar jacka och ett par skräddarsydda jeans. Genom flera interaktiva moment får besökaren också lära känna olika textila material. Vi diskuterar vad minimilön och levnadslön innebär och besökaren får kika i kläderna och klistra en lapp på Världskartan där det egna plagget tillverkats. Det skapar en tydlig illustration över textilproduktionens koncentration till Asien.

I utställningens andra del får besökaren tips och inspiration för att bli en mer hållbar modekonsument.

Varmt välkommen att lära dig mer om materialen vi bär på kroppen om hållbart mode och vad vi kan göra för vara smarta textilkonsumenter.