Varje år köper vi i Sverige 12,5 kilo kläder per person. En stor del av dessa kommer från bomullsfält som är kraftigt besprutade och kräver stora mängder vatten i länder där rent vatten ofta är en bristvara. Via textilfabriker, många gånger med dåliga arbetsvillkor, med färgningar som släpper ut kemikalier och genom transporter går kläderna sedan till oss. Med Stilmedveten vill vi lyfta de här problemen, men på ett positivt sätt ge unga verktyg att bli mer hållbara och medvetna klädkonsumenter.

Projektet kommer att turnera runt på 20 orter i Sverige med en interaktiv utställning. Hit bjuds slöjdklasser in, vi håller workshops och utställningen kommer att vara öppen för allmänheten även när det inte är arrangerade aktiviteter. Här kommer besökaren att få tips som hur en kan göra om sin t-shirt till något nytt istället för att slänga den och verktyg för att förstå olika material och tekniker. Så småningom kommer vi också att ta fram ett utbildningsmaterial för att underlätta textillärarnas arbete med hållbarhet.

För alla dem som besökt utställningarna och för dem som inte haft möjlighet att göra det finns vår hemsida. Här kan besökarna bidra med sina egna tips på hur vi kan bli mer miljömedvetna och hållbara i vår konsumtion av kläder. Där kommer vi också att samla en kunskapsbas kring hållbar textilkonsumtion och inspiration från modebranschen, skräddare, hantverkare och andra med ett genuint hållbarhetsintresse.

Var gärna med och bidra på Facebook!