Marknaden för skönhetsbehandlingar växer i Sverige. Trots att ingreppen kan innebära stora hälsorisker är drabbade konsumenter utlämnade i brist på lagligt skydd om något gått fel. Det kan handla om behandlingar som kirurgiska ingrepp, botoxinjektioner, tatueringar och laserbehandlingar som utförs av oseriösa utövare och inte av kunnig personal.

– Det är hög tid att det läggs ett heltäckande lagförslag för skönhetsbehandlingar där det finns olika hälsorisker, oavsett om det är legitimerade läkare eller andra som utför ingreppen. Som det är nu har du bättre skydd när du lämnar in din bil än när du lämnar in din kropp, säger Maria Wiezell på Sveriges Konsumenter som suttit med som expert i utredningen .

Förslaget som utredaren lägger fram är en ny konsumentskyddslag och tillståndsplikt för de skönhetsingrepp som kan medföra betydande hälsorisker. Vissa behandlingar ska bara kunna utföras av vissa yrkesgrupper och kommunerna samt Inspektionen för vård och omsorg IVO, utses som tillsynsmyndighet.

– När det gäller konsumentens möjlighet att klaga borde utredningen ha gått längre. Det borde exempelvis framgå i vilka situationer som konsumenter kan klaga och vilka åtgärder som man då bör vidta. Som förslaget är nu blir det svårt för konsumenten att avgöra när man kan klaga och få upprättelse, fortsätter Maria Wiezell.