Sveriges Konsumenter uppmanar idag de svenska snabbmatskedjorna McDonalds, Burger King, Subways och Max att ta sitt ansvar i kampen mot antibiotikaresistens. I ett brev ombeds snabbmatskedjorna att redovisa sina befintliga riktlinjer för antibiotikaanvändning och att åta sig att fasa ut kött och kyckling från djur som rutinmässigt ges antibiotika. Företagen förväntas svara på uppmaningen senast den 23 december.

– Snabbmatskedjornas köpkraft gör att de globalt kan ha stor betydelse för kampen mot antibiotikaresistens. Vi hoppas naturligtvis att de redan idag har insett allvaret och arbetar med frågan och att de förbinder sig att minska antibiotikaanvändningen i alla sina led, säger Jan Bertoft.

Kampanjen ”Antibiotics off the menu!” lanseras av Consumers International och dess medlemsorganisationer under Internationella Antibiotikaveckan. Initiativtagaren till veckan, WHO, har varnat att vi utan kraftfulla åtgärder riskerar att hamna i en tid där vanliga sjukdomar och mindre skador åter är dödliga.

Den växande antibiotikaresistensen drivs på av vår överanvändning av antibiotika. Omkring hälften av antibiotikan som produceras globalt används i jordbruket, en stor andel till snabbare tillväxt och att förebygga, snarare än behandla sjukdomar. Sverige har genom strikta regler en relativt låg användning av antibiotika inom jordbruket. Men i och med problemets globala natur måste åtgärderna ske internationellt.