Den nya standarden syftar till att ge tydliga ramar kring så kallade kundkontaktcenters, mer kända som företagen bakom bland annat telefonförsäljare. Marknaden är i Sverige ofta i fokus och klagomålen hos ARN och frågorna till konsumentrådgivarna runtom i landet många. Därför var svenskt deltagande i den nya ISO-standarden givet.

Sveriges Konsumenters har haft representation såväl i det internationella arbetet som i det svenska spegelarbetet. Bland framgångarna ur konsumentperspektivet kan nämnas att det ställs tydliga krav på att inte luras, att ringa på rimliga tider, att ge klar och tydlig information om förutsättningar för köp och/eller abonnemang, att se till att en skriftlig bekräftelse skickas ut och att information om ångerrätt är på plats.

Vägledning för upphandling av tjänsterna

För att ytterligare kunna precisera regelverket har standarden delats upp i en del för själva företaget som ringer kunderna och en del för företagen som ska köpa upp tjänsterna. En minst lika viktig del om vilka krav som bör eller ska ställas, som de flesta organisationer och företag kan få stöd av. Vi uppmanar de av våra medlemsorganisationer eller samarbetspartners som använder sig av telefonförsöljning/-marknadsföring att använda sig av standarden, för att ligga i framkant och visa på ett gott exempel.

Standarderna kommer i Sverige att ges ut av SIS och bli tillgängliga på denna sida.
Det är frivilligt att följa standarder, men ger en kvalitetsstämpel till dem som gör så.

Sveriges Konsumenter har även varit inblandade i diskussionerna krig telefonförsäljning på annat håll, i den svenska telefonförsäljningsutredningen. Vi förväntar oss att skärpt lagstiftningar kommer att presenteras inom kort.