Sveriges Konsumenter ansåg att detta inte var jämförbart och att annonsen var vilseledande och anmälde den därför till Etiska Nämnden för Fondmarknadsföring. 

Nämnden ger nu i ett utlåtande Sveriges Konsumenters rätt och fäller Skandia för att ha handlat i strid mot god sed genom att ha framställt den så kallade Hållbarhetsprofilen som en märkning eftersom den både saknar tydliga hållbarhetskrav och granskning från tredje part.

Skandia bestred anmälan men drog tillbaka annonsen efter att anmälan inkommit till nämnden.

Läs nämnden utlåtande.

Sveriges Konsumenters anmälan