Under rubriken "Hållbar konsumtion – så kan mobilbranschen bidra till en cirkulär ekonomi" arrangerar SwedWatch och Sveriges Konsumenter ett seminarium om hållbarhet i mobilbranschen under årets Almedalsvecka.

Välkommen till Campus Gotlands, sal E30 kl 14.15 tisdagen den 5 juli. 

Mer om seminariet
I april 2016 publicerade Swedwatch rapporten "Kortsiktigt kretslopp"; en granskning av hur de fyra största svenska mobiloperatörernas arbetar med återvinning av mobiler. Samtliga företag har program för återtag eller återvinning av gamla mobiler, men budskapet mot konsumenterna handlar om nyköp och företagen kan inte säkerställa att gamla mobiler återvinns på rätt sätt. Mot bakgrund av rapporten diskuterar en panel vilka möjligheter branschen har att skapa nya och mer cirkulära affärsmodeller. I panelen sitter företrädare för mobilföretag såväl som experter på miljöområdet.

Medverkande:

Annachiara Torciano, Hållbarhetschef, Samsung Electronics Nordics
Christin Holm Gatica, Kommunikationsansvarig, Sveriges Konsumenter
Stefan Backman, Head of Legal & Regulatory, Tele2 Sverige
Åsa Stenmarck, Gruppchef, IVL Svenska Miljöinstitutet
Moderator: Théo Jaekel, Researcher, Swedwatch