Konsumentrörelsen säger ja till frihandel, men det är viktigt att effekten av ett transatlantiskt handelsavtal mellan USA och EU inte blir en försämring i skyddet för konsumenter.

Se utfrågningen här.

Läs vår generalsekreterare Jan Bertofts kommentar till riksdagsutfrågningen.

Läs mer om hur vi ställer oss till TTIP.