Kassettavgiften, eller privatkopieringsersättningen som den också kallas, används för att upphovsrätthavare ska få ersättning för förluster kopplade till konsumenters privata kopiering av exempelvis musik och film. Hur hög avgiften blir på en specifik produkt står i direkt relation till mängden internminne på exempelvis mobiltelefonen eller hårddisken i fråga.

Upphovsrättshavare ska självklart ha en skälig ersättning för detta inkomstbortfall, men i takt med att privatkopieringen minskar i omfattning och alltfler konsumenter redan betalar för musik och film genom abonnemang på strömmande tjänster, innebär kassettavgiften i själva verket att konsumenterna får betala dubbelt.

- Kassettavgiften innebär att konsumenter årligen åläggs avgifter på minst en halv miljard kronor för musik och film de redan betalat för. I takt med att våra köpvanor förändrats har avgiften blivit alltmer förlegad och det är hög tid för att ersättningssystemet moderniseras, menar Jan Bertoft generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

Vi välkomnar Näringsutskottets uppmaning att utreda avgiften, vilket nu har fått stöd i riksdagen, och avvaktar regeringens agerande i frågan.