Det statliga stödet till det civila samhällets arbete för konsumenterna har länge varit underdimensionerat. Det har varken svarat upp mot konsumenternas behov av information, stöd och representation eller att ha någon som står upp för konsumentens intressen. Sveriges Konsumenter välkomnar därför att regeringen i höstbudgeten föreslår en rejäl, permanent ökning av stödet till det civila samhället på konsumentområdet med 4 miljoner kronor. Därtill sker en extra satsning på ytterligare 4 miljoner till civila samhällets organisationer för att ta fram information om produktionsvillkor i andra länder. Det slutliga beskedet om summa sker senare under året i regleringsbrevet till Konsumentverket.

En stark konsumentpolitik är en förutsättning för trygga och starka konsumenter, men också för en hållbar utveckling och konsumtion inom planetens gränser. I en tid när konsumenten utsätts för starka marknadskrafter, samtidigt som utmaningarna för en hållbar utveckling är stora, krävs en bredd av insatser – från kunskapslyft och mobilisering av konsumenter till lagstiftning, tillsyn och sanktionsmöjligheter som ger mer reell effekt. Sveriges Konsumenter, dess styrelse och medlemsorganisationer har länge i kommunikation med konsumentminister Per Bolund påtalat behovet av ökade medel för att bättre kunna representera och stötta konsumenten och hållbar konsumtion.

Vi är glada att konsumentminister Per Bolund och regeringen delar vår syn på de stora behoven och nu tillför resurser för civila samhällets arbete för ökad konsumentmakt.