Sveriges Konsumenter har nyligen antagit en livsmedelsstrategi: ”Bra mat för alla – det ska vara lätt att välja rätt”. Strategins vision handlar om att säkra prisvärda och hållbart producerade livsmedel. Med hållbart menar vi att social och ekonomisk hållbarhet måste hålla sig inom ramen för ekologisk hållbarhet. Regeringen har ett stort ansvar att vara med och förverkliga denna vision, bland annat genom den nya livsmedelsstrategin.

Sveriges Konsumenter har i samråd med sina medlemsorganisationer därför sammanfattat varför konsumentperspektivet är centralt för en svensk livsmedelsstrategi i 15 punkter. Klicka här eller på bilden för att läsa dem.

Försättsblad till livsmedelsstrategin