Att enkelt och tryggt kunna tillgodogöra sig information, orientera sig och få ett bra bemötande i handeln är viktigt för att kunna göra medvetna och aktiva val som konsument. Nyckeln till det är den kognitiva tillgängligheten, som handlar om vår förmåga att ta emot, bearbeta och förmedla information. Sveriges Konsumenters projekt Med rätt att handla strävar efter att förbättra denna viktiga aspekt av tillgänglighet i handeln.

Under vår granskning rapporterade vår testpanel en rad områden som kan förvirra och försvåra för konsumenterna. Bland annat handlar det om olik information till liknande produkter, försäljare som inte utgår från kundernas behov, butiksmiljöer med många störande element och få möjligheter att i lugn och ro kunna få ta till sig informationen en erbjuds före det är dags för beslut.

Denna information har vi arbetat vidare med och i rapporten presenterar vi en flertalet förbättringsmöjligheter, tillsammans med lösningar - för såväl ledning som butikspersonal. En röd tråd i de förändringsförslag vi förordar är att allt tillgänglighetsarbete ska ske systematiskt och långsiktigt, tillsammans med personer med funktionsnedsättning. Om detta sker kan en undvika att i efterhand behöva göra ändringar, samtidigt som många perspektiv vägs in. Detta tillsammans kan öppna upp handeln för fler personer och öka kundnöjdheten generellt. Dessutom är det tips som fungerar i fler sammanhang än inom mobilbranschen.

Här är tre av de enklare, men väldigt effektiva, tips vi sammanställt:

  • Förenkla teknisk information och komplettera med bilder och grafik.
  • Inkludera personer med funktionsnedsättning i såväl utveckling av nya tjänster och produkter som i utvärdering av befintliga tjänster och miljöer
  • Var nyfiken och våga göra fel!

För att få hela bilden av hur konsumenter med kognitiva svårigheter ser på branschen och vilka lösningar som finns så kan ni läsa hela rapporten här.