Alla konsumenter i Sverige har samma rätt till tillgång på kompetent och oberoende rådgivning och det finns ingen motsättning mellan en levande och närvarande kommunal rådgivning och ett centralt telefon- och webbstöd. Därför förväntar vi oss att regeringen nu också satsar på att stödja den kommunala konsumentvägledningen och därigenom bidrar till att även det förebyggande arbetet stärks.

- Alla krafter måste verka för att förhindra att vissa kommuner drar ner eller lägger ner sin befintliga verksamhet med hänvisning till den nya centrala tjänsten. Om så sker blir konsekvenserna ytterst allvarliga eftersom det i praktiken blir som ett 1177 men utan lokala vårdcentraler i detta fall konsumentrådgivningar att hänvisa till, säger vår ordförande Örjan Brinkman.

Se Örjan Brinkman uttala sig i Svt

Läs vår generalsekreterare Jan Bertofts kommentar

Till Hallå Konsument!