Till valet 2014 tog vi fram 100 krav för en starkare konsumentpolitik. Nu kompletterar vi de kraven med tre politiska krav för hållbar textil.

  • Sänk momsen från 25 till 12 procent för skomakare och skräddare. Det stimulerar till en mer hållbar konsumtion och ökar incitamentet för att köpa färre plagg av bättre kvalitet som går att laga.

  • Inför ett system för producentansvar för återvinning av textil. Det är det mest effektiva sättet att öka andelen insamlade kläder och minska miljömässiga skador.

  • Satsa på forskning för nya återvinningstekniker av textil. Det behövs nya teknologiska metoder för återvinning av textilfibrer som kan testas i större skala.