- Att vice finansministern Per Bolund också blir konsumentminister är en mycket tydlig markering. Vi räknar nu med förbättringar för konsumenterna på en rad områden och ser fram emot att möta de ministrar som har hand om frågorna, säger Örjan Brinkman, Sveriges Konsumenters ordförande.

Generalsekreterare Jan Bertoft lyfter fram satsningarna på hållbar konsumtion:

- Den nya livsmedelsstrategin ska inriktas på ekologiskt och svenskt, vilket är lovvärt. Det måste bli lättare för alla att välja hållbart producerad mat. Det är också intressant att framtida frihandelsavtal inte ska urholka nationella lagar, vilket vi tolkar som att miljö- och konsumentskydd inte ska försämras.

En längre analys av regeringsförklaringen och ministervalet finns i Jan Bertofts blogg.

Läs om våra 100 krav för en starkare konsumentpolitik