Under projektets gång kommer vi att arbeta med en rad olika organisationer som har expertis inom olika områden. Framför allt rör det sig om organisationer som finns arbetar kring olika funktionsnedsättningar. Tillsammans kan vi kartlägga de största problemen i olika köpsituationer. Problemen kan vara allt från påstridiga försäljare, otydliga och svårtydda avtal, stökiga miljöer och otydliga erbjudanden - problem som i princip alla konsumenter stöter på någon gång.

Vi ser mycket fram emot att komma igång med detta arbete - som har tydlig bäring på hela samhället. Alla ska ha möjlighet att göra bra och välinformerade köp utan att stressas av diverse faktorer. Lite längre fram kommer vi att presentera våra första studier och i slutändan hoppas vi ha lyft debatten, påverkat politiker och fått till en skillnad. Hoppas ni vill följa oss i detta arbete!