Den nya ISO-standarden gör det möjligt att testa om en förpackning är lättöppnad med hjälp av en metod som bygger på Reumatikerförbundets arbete. Enligt Reumatikerförbundet har 1,5 miljoner människor i Sverige nedsatt handfunktion, varav många en reumatisk sjukdom. Så standarden kan underlätta för en stor del av befolkningen.

– Konsumenter behöver lättöppnade förpackningar. Med den nya internationella standarden blir det enkelt för inköpare att ställa krav på förpackningar. Vår förhoppning är att utbudet av lättöppnade och därmed tillgängliga produkter ska öka snabbt med hjälp av standarden och dessutom att standarden används som specifikation i upphandlingar, säger Örjan Brinkman, ordförande för Sveriges Konsumenter.

Läs hela pressmeddelandet här!

Se inslag i TV4 här