När GDPR nyligen blev lag fick konsumenter över hela Europa möjlighet att se över sina integritetsinställningar på hemsidor och plattformar. Tanken är att du själv ska kunna bestämma över vad du vill och inte vill dela med dig av. Granskningen har dock kunnat visa att Facebook och Google vilseleder användare och får dem att dela mer persondata än de annars hade gjort.

Hur Facebook och Google får dig att dela mer:

  • Förinställda alternativ som innebär att din data delas i högre utsträckning än vad som behövs för att tjänsterna ska kunna levereras. I många fall är både Facebooks och Googles förval inställda på det minst integritetsvänliga alternativet. Studier har visat att många användare aldrig ändrar förinställningarna.
  • Slug design där delning av persondata beskrivs som enbart positiv, ofta i kombination med varningar om att tjänstens funktionalitet minskar om användaren väljer att inte dela.
  • Förvirrande layout där de integritetsvänliga alternativen kräver fler klick att nå och ofta är undangömda.
  • En illusion av valfrihet skapas genom att integritetsinställningarna beskrivs som väldigt kraftfulla och detaljerade när de i själva verket ofta är väldigt begränsade. Studier har visat att användare som upplever att de har mer kontroll över sina integritetsinställningar delar mer persondata.

Exempel på hur det kan se ut i tjänsternas inställningar (på engelska)

- Vi välkomnar Forbrukerrådets granskning och uppmanar Datainspektionen att kolla närmare på frågan. Konsumenter har rätt att inte bli vilseledda när de tar beslut som rör deras persondata, det säger Sinan Akdag, digital expert på Sveriges Konsumenter.

Läs rapporten Deceived by Design 

Sveriges Konsumenter anmäler nu företagen till Datainspektionen som uppmanas att granska företagens agerande. Läs anmälan här