I takt med att kontantanvändningen minskar i snabb takt uppkommer det många nya digitala betallösningar. När nya tjänster utvecklas finns det goda möjligheter att utgå från universell design och på så sätt säkerställa att tjänsten har en hög användbarhet och tillgänglighet. Betaltjänster ska vara enkla, användbara, trygga och fungera oavsett vana eller funktionsvariation. 

Läs rapporten om hur användarvänliga konsumenterna tycker att betaltjänsterna Swish, Klarna och PayPal är.