Arbetet med den nya lagen, European Accessibility Act, har pågått i nästan tio år och innebär betydande framsteg gällande tillgängligheten kring bland annat datorer, mobiltelefoner, tv-apparater, webbplatser, e-butiker och appar. Dessa och fler ska vara tillgängliga för samtliga invånare i EU, en viktig pusselbit i en allt mer digitaliserad värld.

Bristerna i lagen hittas dock kring den fysiska miljön, där tillgängligheten kring bland annat  transporter, byggnader, mindre företag, hushållsapparater och infrastruktur helt saknas. Detta är miljöer där vi alla, inklusive den femtedel med funktionsnedsättning, rör oss.

Lagtexterna är inte ännu inte beslutade men i princip är alla stora frågor färdigbehandlade. Arbetet lär dock fortsätta för en mer heltäckande lagstiftning, med grund i att medlemsstaterna sedan tidigare ställt sig bakom att arbeta för universell utformning av hela samhället.

Men redan nu kan stora steg tas för att göra de digitala delarna av samhället tillgängliga. Mycket arbete kommer att utgå från standarder, där såväl produkter som tjänster och definitioner behandlas. Standarderna kan sedan harmoniseras till lag inom EU. En viktig röst inom denna standardiseringsprocess är användarnas (konsumenter, personer med funktionsnedsättning m fl). Det är därför vi, tillsammans med andra organisationer som Funktionsrätt och inte minst våra europeiska diton som ANEC, är engagerade inom standardiseringen.