En energimärkning är ett enkelt verktyg som hjälper konsumenten att välja energisnåla produkter. 

Märkningen är välkänd och har funnits länge men gjordes efter branschens påtryckningar om från den tidigare välkända A-G skalan. Det då många av produkterna började slå genom taket på skalan i takt med att de blev mer energieffektiva. Istället för att göra om kriterierna och behålla den välkända skalan, ändrades skalan till producenteras fördel. Efter det blev det vanligt att stöta på exempelvis vitvaror märkta med A++ eller A+++. 

Vi har tillsammans med andra konsument- och miljöorganisationer och den europeiska konsumentorganisationen BEUC krävt en återgång till en ren A-G-skala genom inspel till både Europaparlamentet och Ministerrådet. 

Nu har Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska kommissionen kommit överrens om att ändra energimärkningen till den tidigare A-G-skalan. Vi välkomnar beslutet som vi tror kommer göra det enklare för konsumenten att göra energismarta val och fortsätta driva på för mer energieffektiva produkter.