Forskningsrapporter visar att köttet som vi äter bidrar till klimathotet och andra stora miljöproblem. Därtill finns det stora hälsorisker med en allt mer stegrande köttkonsumtion. Men i ett uttalande av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i P1:s program Matens pris den 8 februari, säger ministern sig inte vilja agera för att minska den ökande köttkonsumtionen.

–Ministerns uttalande framstår som både okunnigt och ansvarslöst. Politiska styrmedel skulle här, som på många andra områden, kunna hjälpa konsumenten att göra medvetna val och användas för att justera vissa systemfel. Det handlar om de systemfel som idag gör att livsmedel som tär på miljön och påverkar vår hälsa negativt är billigare, enklare och marknadsförs mer än alternativen, säger Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter.

–Vi måste äta mindre kött, bättre kött och främja alternativen. Vår och många andras förhoppning var är att Livsmedelsstrategin skulle leda vägen i detta. Jag undrar hur resten av regeringen ställer sig i frågan? fortsätter Jan Bertoft.

Sveriges Konsumenter har bidragit med synpunkter till den kommande Livsmedelsstrategin. I femton punkter sammanfattas de viktigaste områdena för en Livsmedelstrategi med konsumenten i centrum

Tillsammans med fyra andra organisationer har Sveriges Konsumenter även överlämnat en vision för en framtidens livsmedelskedja till landsbygdsministern.