Bankerna har en stor möjlighet att spela en viktig roll i klimatarbetet genom att flytta investeringar och utlåning från fossilt till förnybart. Men Fair Finance Guides granskning visar att Sveriges sju största banker fortfarande satsar närmare 62 miljarder i världens 200 största bolag inom kol, olja och gas.

– För att nå klimatmålen måste 80 procent av de fossila tillgångarna ligga kvar i marken, det är alltså ohållbart både ekonomiskt och miljömässigt att fortsätta investera kundernas pengar i de här företagen, säger Jakob König som är projektledare för Fair Finance Guide på organisationen Sveriges Konsumenter.

Störst investeringar i fossilbolagen hade Nordea som vid årsskiftet ägde aktier för närmare 18 miljarder kronor. Därefter kommer Swedbank med drygt 17 miljarder och med störst belopp av bankerna investerat i kolbolag. I granskningen konstateras att bristen på transparens är ett genomgående problem som bland annat gör det svårt för sparare att göra informerade val. Bankerna saknar också heltäckande klimatåtaganden och mål för sina investeringar, även om vissa banker tagit viktiga steg det senaste året.

– Bankerna har börjat vakna, bland annat har flera av dem tagit ställning mot kolbolag den senaste tiden och några banker har börjat redovisa sina fonders klimatavtryck vilket gör det lättare för konsumenterna att välja klimatsmarta sparalternativ, säger Jakob König.

Fair Finance Guide rekommenderar att bankerna slutar investera i de värsta klimatbovarna som utvinning av kol, oljesand och kolkraft. Bankerna bör även sätta upp mål för att fasa ut investeringarna helt från de största fossilbolagen. Dessutom bör fler banker redovisa klimatavtrycket hos olika sparprodukter så att konsumenterna lättare kan jämföra och göra informerade val.

Läs rapporten på Fair Finance Guide