Undersökningen genomfördes under maj-juni i år som webbenkät. Den skickades till riksdagspartiernas kandidater på valbar plats och administrerades av pr-byrån Westander.

Sveriges Konsumenter ställde tre frågor varav en löd så här:

Konsumenterna har en särskilt svag ställning inom finansiella tjänster, som ofta är komplexa och kräver stora kunskaper bland konsumenterna. Dåliga ekonomiska beslut kan få stor inverkan på privatekonomin, men konsumenterna är idag utlämnade till marknadsaktörer vars rådgivning präglas av intressekonflikter och inte sätter konsumentens bästa i fokus. Anser du att alla konsumenter bör få tillgång till gratis och helt oberoende finansiell rådgivning?

Möjlighet att ge egna kommentarer fanns. Enkäten stängde 10 juni. Svarsfrekvensens var 74 procent.
Så här svarade företrädarna för de åtta riksdagspartierna:

  JA NEJ
Socialdemokraterna 88% 3%
Miljöpartiet 89% 0%
Vänsterpartiet 100% 0%
Moderaterna 11% 70%
Folkpartiet 77% 8%
Kristdemokraterna 46% 17%
Centerpartiet 4% 79%
Sverigedemokraterna      
39%      
26%      

De som inte svarat JA eller NEJ har svarat Tveksam, Vet ej eller har avstått från att svara.

I DN Debatt den 17 juli 2014 utvecklade vi Sveriges Konsumenters ståndpunkter kring kostnadsfri, oberoende finansiell rådgivning, vilket är ett av våra 100 krav för en starkare konsumentpolitik som vi ställt inför riksdagsvalet 2014.