Konsumentperspektiv finns i de allra flesta aspekter av vårt samhälle och det är inte alltid helt lätt att veta vilken väg framåt som gynnar flest människor. Vi som jobbar med dessa frågor dagligen har dock lyckats hitta en väg inom flertalet områden och i hjälpredan hittar du några viktiga grundbultar och aktuella frågor som på riktigt kan göra skillnad.

Vår förhoppning är att vi under mandatperioden får se flera konsumentvänliga förbättringar och att konsumenters och användares företrädare får en plats i än fler debatter, utredningar och sammanhang. För vi och organisationer som vår behövs för att få en jämlik spelplan mellan företag och konsumenter, ett rättvist, tillgängligt samhälle och en fungerande marknad.

Om du och dina medarbetare, eller opponenter, vill ha lite mer inspiration och hitta bra, konkreta frågor att arbeta för hittar ni mycket mer bland exempelvis våra 46 politiska lösningar på konsumentproblem eller här där vi listar de flesta av våra arbetsområden.

Lycka till i ditt arbete och så både ses och hörs vi framöver!